Information

Språkvänner i Linköping  är en neutral mötesplattform för människor som vill träffa en ny vän. Vi matchar en som är ny i Sverige* mot någon som är etablerad*. Den som är ny i Sverige önskar att öva/bli bättre på svenskan. Den som är etablerad önskar att lära känna någon från en annan kultur och svara på de frågor man har som ny i landet. Att vara språkvän ska vara lärorikt och givande för både den som är ny i Sverige och etablerad!

Etablerad*:  är ett ord som vi använder för att beskriva att man 1) upplever sig vara etablerad i Sverige 2) pratar bra svenska och kan hjälpa någon med svenska språket. Som etablerad kan man 1) vara född i Sverige 2) uppväxt i Sverige 3) bott i Sverige i många år och uppleva sig vara etablerad och att man inte behöver öva mer svenska.

Ny i Sverige*: Som ny i Sverige vill man öva svenskan och få en etablerad kompis - någon som känner till samhället väl

Vad är en språkvän?

Ni ska i första hand umgås och ha roligt tillsammans och bekanta er med varandra. Som till exempel gå på promenader, ta en fika, gå på studiecirklar tillsammans och annat som ni finner roligt och intressant. Ni bestämmer detta tillsammans.

Att vara språkvänner handlar inte om att vara en lots eller förmyndare som gör saker för någon annan. Det handlar inte heller om att få en "svensk kontakt" som man ställer krav på hjälp och stöd ifrån. Det handlar om att lära känna varandra över kulturgränserna, ha roligt tillsammans och kanske få en vän för livet.

Hur blir man språkvän?

1. Anmälan

Anmäl er till projektet. Fyll i intresseanmälan så noga ni kan. Man kan vara språkvän själv eller tillsammans med sin familj. Om ni vill kan ni skriva vem/vilka ni skulle önska träffa så tar vi hänsyn till det när vi matchar.

2. Matchning

Vi ringer upp alla för att höra om ett matchningsförslag känns bra.

Första träff

När vi hittat en Språkvän till dig får du ett mail och ett sms så att ni kan kontakta varandra för att komma överens om när ni ska ses första gången.
Vårt råd är att ni träffas inom 2 veckor från matchningen.

Under första mötet kan ni berätta om er själva och var nyfikna på varandra. Prata gärna om vilka förväntningar ni har på projektet. Vad vill ni göra och hur ofta vill ni träffas? Bestäm nästa gång ni träffas innan ni säger hej då.

Räkna med att det tar några träffar innan vänskapen börjar kännas naturlig. Vi lovar att det är värt det!

Umgås som språkvänner

  •  Fungerar det bra mellan er? Grattis! Fortsätt att träffas och ha kul!
  • Fungerar det mindre bra? Om ni har ni svårt att hitta tider för att träffas, om ert liv förändras så att ni inte kan vara språkvänner längre eller när ni känner att det inte var en så bra match för att ni inte har någon personkemi - kontakta oss!

Avslut och uppföljning

Ert deltagande i Språkvänner i Linköping tar slut efter 6 månader. Det betyder inte att ni ska sluta umgås som språkvänner - tvärtom!

Vi hoppas att ni fortsätter vara vänner så länge ni vill och kan - kanske resten av livet! Vi avslutar för att vi vill vara en hjälpande hand till en början. Vi gör en uppföljning av er för att se hur det har gått. Vi ringer och ställer frågor så som "har ni fortsatt att träffas?" och några frågor till. Efter vår uppföljning tar vi bort er från vår lista med anmälningar.

Information till Nya i Sverige

Det är många fler som är nya i Sverige som anmäler sig till att bli språkvän än vad det är etablerade. Det betyder att det blir en lång kö för att få en språkvän. Det kan ta flera månader. Viktigt att du fyller i mycket information när du anmäler dig - det gör det lättare att få en språkvän.

Vi försöker göra bra matchningar och hoppas att matchningen ska bli så bra att det var värt att vänta på.

Tack för att du har tålamod!

Information till Etablerade

Det är ca 300 personer som väntar på att få en etablerad kompis. Speciellt lång kö är det för nyanlända män. Därför försöker vi uppmuntra etablerade män att anmäla sig för att korta ner kön. Många kvinnor önska träffa en annan kvinna och kön blir därför lång.

Språkvänner i Linköping tipsar också om att om man vill göra en extra insats för ensamkommande eller andra barn som behöver hjälp kan man få information hos Frivilligcentrum. Kanske vill du/ni bli kontaktperson, god man eller familjehem?

Personuppgiftshantering- GDPR

När en deltagare anmäler sig till Språkvänner skickar personen in uppgifter om sig själv så som namn, telefonnummer, adress och ibland personliga anteckningar som krävs vid matchning. Dessa uppgifter håller Språkvänner skyddade och lämnar inte ut till någon annan än de myndigheter som enligt lag kräver det. För de projekt och organisationer som arbetar efter samma syftes-och målbild som Språkvänner kan vi tipsa deltagare om deras existens för att underlätta för deltagarna att öva svensk och finna nya bekantskaper. Inga personuppgifter lämnas ut till dessa projekt/organisationer utan deltagarens godkännande.

Alla uppgifter om en deltagare finns samlat och deltagare kan när som helst kontakta projektledaren för att ändra eller ta bort uppgifter. Uppgifter om en deltagare raderas senast ett år efter att man träffat sin språkvän i samband med uppföljningsamtal från projektledaren.  Personuppgifterna behövs för att kunna göra en så bra matchning som möjligt. Vi frågor, ring verksamhetschefen på Röda Korset Linköpingsorten, Madeline Szente, 0723277702