Samarbeten

Låt inte CSR enbart handla om omvärlden- ta socialt ansvar på hemmaplan.

Undrar du om ditt företag borde arbeta med CSR?

Tycker du att det är viktigt att ditt företag uppfattas som etiskt och ansvarstagande utav dina kunder, anställda och marknaden?

Är svaret ja?

Att aktivt integrera CSR i företagets vardagliga arbete gynnar ditt företags konkurrenskraft och höjer företagets attraktivitet hos arbetstagare.

Dessutom kan ett aktivt CSR arbete verka motiverande och öka lojaliteten hos dina anställda.

Ditt företag kan börja med CSR idag!

Språkvänner i Linköping skräddarsyr ditt företags CSR-verksamhet för att passa era behov.

En populär insats är att bjuda nyanlända personer i Linköping på en fika tillsammans med era anställda. Ni kokar kaffet och ställer fram bullarna vi fixar resten!  

Vi kallar det för Pop-Up Språkcafé.

Ni kan också bjuda med en grupp nyanlända på en aktivitet t.ex. på promenad, teater, spela innebandy, fotboll, konsert eller något annat ni tycker är roligt!

Oavsett insats är regelbundna träffar nyckeln till att lära känna varandra på riktigt.

Tillsammans arbetar vi för social hållbarhet, inkludering och vänskap i Linköping!

Kontakta Språkvänners projektsamordnare, Hargita Horvat, för mer information.

mail: hargita.horvat@redcross.se , tele: 0763387883

Gör som Ebbepark, samarbeta med oss!


Ebbepark har anordnat Språkluncher i samarbete med oss under de senaste 4 åren. Linn Lichtermann, Community Manager på Ebbepark, berättar att hon upplever att det finns en vilja hos människor att bidra till samhället. Vidare förklarar hon att Språkluncherna möjliggör detta genom att skapa ett forum där människor kan mötas. Det går i linje med Ebbeparks ambition- att vara en plats som är tillgänglig för alla medborgare.

Gemensamt för dem som deltagit på luncherna är att de upplever mötena som givande och roliga.

Ett kvitto på att det varit framgångsrikt är att flera väljer att stanna kvar och prata efter lunchen och både nyanlända och etablerade svenskar har blivit stammisar!

Nyfiken på en Språklunch på Ebbepark? Alla är välkomna! Anmäl dig här

Läs artikeln om Språkluncherna i Ebbepark

 

Medverkande organisationer
En medverkande organisation är ett företag, organisation eller person som aktivt vill jobba och stödja verksamheten. Man gör då en överenskommelse med ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” om hur man bidrar. T ex genom informationsspridning eller marknadsföring. Den medverkande organisationen kan använda sina egna kanaler för att värva intresserade, frivilliga och deltagare. Man kan även självständigt anordna aktiviteter för ”Vi ses! Språkvänner i Linköping”. Man finns med i ”Vi ses! Språkvänner i Linköpings” som ”medverkande organisation” och deltar i verksamhetens samrådsmöten.

Intresserad av att bli en medverkande organisation? Maila oss på vises.linkoping@redcross.se!

Nuvarande medverkande organisationer:

  • Röda Korset Linköpingsorten
  • Korta Etableringen, arbetsmarknadsprojekt Linköpings kommun.
  • Folkträdgården
  • KFUM Bollihop
  • KISAM Världens mammor
  • Linköpings Kommun, social- och omsorgsförvaltningen
  • Linköpings Kristna Råd
  • Linköpings Stadsbibliotek
  • Equal RIghts for Integration
  • Eskilstuna Kommun

Vänföretag

Ett vänföretag är ett företag, en organisation eller person som stödjer verksamheten ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” i form av ett årligt ekonomiskt bidrag och/eller en arbetsinsats eller produkt med lika värde. Vänföretaget kan använda verksamheten ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” logga och berätta om sitt engagemang i verksamheten via sina egna kanaler. Vänföretaget kommer också finnas med på verksamhetens hemsida, www.visessprakvanner.se (se nedan).

Intresserad att bli ett vänföretag? Maila oss på vises.linkoping@redcross.se!

Nuvarande vänföretag:

Skäggetorps Fastighetsförening består av flertalet fastighetsföretag som verkar i Skäggetorp. De arbetar tillsammans med att utveckla stadsdelen och stödja de initiativ de anser är bra för stadsdelens framtid. De stödjer både ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” och Linköpings Södra Rödakorskrets.

Sankt Kors

Sankt Kors stödjer Vi Ses! Språkvänner i Linköping genom att erbjuda alla sina anställda att vara språkvänner under arbetstid.

Språkvännerna uppmuntras att äta lunch tillsammans en gång i månaden och då står Sant Kors för lunchkostnaderna. Sankt Kors stödjer även Linköpings Södra Rödakorskrets både ekonomiskt med 40.000 kr om året och genom att uppmuntrar anställda att engagera sig som frivilliga i Röda Korset.