Röda Korset lokalt

Förutom att vara utförare för ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” driver Röda Korset Linköpingsorten även många andra verksamheter som kan vara av intresse. Om intresse finns att testa att vara volontär i någon av våra verksamheter kan ni kontakta oss så ber vi ansvarig att kontakta er.

HÄR hittar du aktuella volontäruppdrag hos oss i Linköping

Second hand-butiker i Berga och Skäggetorp

I våra två second hand-butiker säljs donerade varor och förtjänsten används för att finansiera vår verksamhet lokalt, nationellt och globalt. Volontärerna arbetar med sortering av donerade föremål, prissättning och att stå i kassan. Butikerna hittar du i Berga centrum och Skäggetorp centrum. Öppetiderna hittar ni här.

Vill ni på er arbetsplats göra en företagsinsamling för att skänka till Röda Korset? Kontakta verksamhetschef Madeleine Szente, maila madeleine.szente@redcross.se

 

Språkcafé i Linköping 

 

Läxhjälp – Volontärer sökes!

Röda Korset anordnar läxhjälp. Volontärer från Röda Korset finns även på plats i cirka 10 skolor runt om i Linköping för att hjälpa alla elever som vill med läxorna. Anmälan som volontär krävs. 

Vi söker volontärer för att starta läxhjälp på onsdagar i på vår mötesplats i anslutning till second hand butiken i Skäggetorp centrum. Intresserad? Kontakta Kontakta verksamhetschef Madeleine Szente, maila madeleine.szente@redcross.se

Första hjälpen-gruppen

Första hjälpen-gruppen kan anlitas för att ha beredskap vid evenemang som konserter, idrottsevenemang och publika festivaldagar. Volontärerna utbildas i att göra en första insats vid både allvarligare och lättare skador och tillstånd.

Insamling 

En av Röda Korsets viktigaste inkomstkällor för att finansiera hjälparbete är insamling. Volontärerna går med bössor på gator och evenemang och berättar om hur pengarna används i Röda Korsets arbete i Sverige och i övriga världen.

Familjeåterföreningsgruppen

Hjälper människor som flytt undan krig och katastrofer med bland annat efterforskning av försvunna anhöriga, resestöd och familjeåterförening.

Röda Korsets Ungdomsförbund – söker nya styrelsemedlemmar!

Vänder sig till ungdomar i Linköping. Vill du vara med? Maila rkuf.linkoping@redcross.se

Lokal beredskap i Linköping

Vid en krissituation i Linköpings kommun kan medlemmarna i den här gruppen kallas in. Krisstödjarna tar hand om personer som mår dåligt på grund av krisen och behöver en medmänniska.

 

Besöksverksamhet- Äldregruppen 

Våra volontärer besöker äldreboenden och pratar, fikar och gör handarbeten med de boende. Dessa besök förgyller tillvaron för både de boende och volontärerna.

Informationsgruppen

Berättar om Svenska Röda Korset nationella och globala projekt på skolor, företag och organisationer. De sprider också kunskap om folkrätt och humanitär rätt.