Om oss

Språkvänner i Linköping är en vänskap och integrationsverksamhet som drivs av den
lokala Röda Korskretsen Linköpingsorten.

Röda Korset Linköpingsorten har ett brett integrationsfokus med språkcaféer, läxhjälp och arbetsträning och praktik för nyanlända i Linköping i second hand butiken i Skäggetorp och har drivit Språkvänner sedan 2015.

Vi på Röda Korset Linköpingsorten och Språkvänner tror på att integration börjar där människor möts och att det bara är tillsammans vi kan göra skillnad.
Språkvänner är Linköpings är enda verksamhet som aktivt arbetar lokalt för att etablerade och nyanlända svenskar ska mötas under neutrala och vänskapliga former.
Varje år matchas ca hundra individer med en etablerad eller nyanländ Språkvän baserat på intressen, bakgrund, ålder och kön.
Språkvänner och alla aktiviteter är gratis för alla deltagare.

Hargita Horvat är projektsamordnare för verksamheten och arbetar med Språkvänner i skrivande stund tillsammans med tre volontärer.

 

Röda Korset är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation vars främsta uppgift är att hindra och lindra mänskligt lidande och styrs av sju grundprinciper:
Humanitet - Opartiskhet - Neutralitet - Självständighet - Frivillighet - Enhet - Universalitet

Språkvänner i Linköping är grundat på och följer dessa grundprinciper.

 

Vill du samarbeta med oss? Tveka inte, hör av dig!
Ring 076-338 78 83  eller maila hargita.horvat@redcross.se